Vreemde talen in het basisonderwijs helpt pabostudenten en leerkrachten gedegen, activerende vreemdetalenlessen te geven. De uitgave presenteert verschillende didactische aanpakken en verbindt deze door middel van inspirerende voorbeeld en werkvormen met de dagelijkse praktijk.