• Hoofdstuk 14

  • Paragraaf 14.1

   • Taalplan Frysk 2030
    In 2016 zijn onderzoekers van het lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid van de NHL Stenden Hogeschool gestart met het onderzoekstraject Taalplan Frysk-2030 in opdracht van de provincie Fryslân: https://taalplan.frl

  • Paragraaf 14.3

   • Metrotaal
    Op metrotaal.be staan tips voor hoe je als schoolteam kan werken aan een open talenbeleid.