• Hoofdstuk 2

  • Paragraaf 2.1

   • Korte Klasse-reportage
    Hoe wordt je klas een krachtige taalleeromgeving voor alle kinderen? Hoe kun je daarbij extra aandacht schenken aan meertalige kinderen? Juf Femke geeft les in het vierde leerjaar in Vlaanderen (groep zes in Nederland). In deze Klasse-reportage (Paternoster et al., 2020) zie je hoe juf Femke te werk gaat. Wat vind jij sterk aan de taalles van juf Femke? En waarom? Hoe ondersteunt juf Femke anderstalige nieuwkomers in haar klas? Bekijk de reportage en lees het interview op: www.klasse.be/251140/taal-leren-in-een-diverse-klas

   • Lesvoorbeeld project G-kracht
    Het project G-kracht gaat over het versterken van geletterdheid in het beroepsgericht voortgezet onderwijs. Het project is uitgevoerd aan het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven) in samenwerking met verschillende scholen. Alle materialen (stappenplannen, filmpjes) zijn online beschikbaar.  Meer informatie over het project G-kracht vind je hier:  www.taalbeleid.org/index.php?idWp=292
  • Paragraaf 2.2

  • Paragraaf 2.3