• Hoofdstuk 3

  • Paragraaf 3.2

  • Paragraaf 3.6

   • Lessenreeks grondregels
    Een goed voorbeeld van een methodiek om samen met jouw leerlingen afspraken te maken kan de lessenreeks rond grondregels zijn. De regels rond het gebruik van de thuistaal in de klas of op school kun je op die manier combineren met de regels rond goed en samen praten in de klas. De grondregels die je in die lessenreeks bepaalt, kunnen perfect een meertalig jasje krijgen, of er kunnen extra regels met betrekking tot de thuistaal aan deze lessenreeks worden toegevoegd. Kijk op: www.leraar24.nl/app/uploads/Grondregellessen-Samen-praten-en-Samen-werken-MB-BB.pdf