• Hoofdstuk 4

  • Paragraaf 4.1

   • Het 3M-project
    Het 3M-project staat voor Meer kansen Met Meertaligheid. In het kader van het 3M-project werkten 24 leerkrachten van 12 basisscholen gezamenlijk aan het ontwikkelen van een innovatieve aanpak voor meertalig onderwijs. Deze aanpak biedt zowel een kader voor de waardering en het gebruik van verschillende migrantentalen, als voor een samenhangend gebruik van het Nederlands, het Fries en het Engels: www.3mproject.nl

  • Paragraaf 4.3