• Hoofdstuk 5

  • Paragraaf 5.4

   • De taalgroeimeter
    Op www.taalgroeimeter.nl worden fases die een meertalig kind doorloopt herkenbaar beschreven.

   • Podcast meertalige kinderopvang
    Beluister de Kletsheads-podcastaflevering ‘De meertalige kinderopvang’ (Seizoen 2, Aflevering 2): https://kletsheadspodcast.nl/2020/10/23/de-meertalige-kinderopvang-seizoen-2-aflevering-2/

   • Reflectiewaaier ondersteuners van kinderbegeleiders
    De reflectiewaaier richt zich op professionals met een ondersteunende functie in de kinderopvang (pedagogisch coaches, teamverantwoordelijken) en biedt hapklare kennis, extra achtergrondinformatie en verschillende reflectie-instrumenten met beknopte handleidingen. Deze waaier aan mogelijkheden kunnen ondersteuners gebruiken om kinderbegeleiders te versterken in het werken in een meertalige context. Kijk voor meer informatie op: https://vbjk.be/nl/mini-site/reflectiewaaier-meertaligheid

    De tool werd ontwikkeld door het VBJK (Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen) in het kader van het PRO-M project. Dit project wil in kaart brengen hoe professionals en ouders van kinderen die meertalig opgroeien denken over en omgaan met meertaligheid, en hoe ouders en professionals samenwerken. Kijk op: http://pro-mproject.be/