Volksverhalen in de klas

Geef een korte uitleg over volksverhalen, met name die uit de eigen streek. Lees een paar voorbeelden voor, kijk op www.verhalenbank.nl/ van het Meertens Instituut.

Geef de leerlingen de opdracht om een volksverhaal uit de regio te zoeken (dit begrip kun je zo breed opvatten als je maar wilt). Ze kunnen bijvoorbeeld navraag doen bij familieleden en bekenden. Laat ze het verhaal uitschrijven.

Kletspot

Verzamel mooie en bijzondere woorden uit je streektaal of dialect, schrijf ze op kaartjes en doe die in een ‘kletspot’ voor verschillende activiteiten:

  • De leerlingen fluisteren woorden door, en samen kijken jullie wat eruit komt aan het einde van de kring.
  • Omschrijf woorden en laat de leerlingen raden.
  • Laat de leerlingen zinnen maken met de woorden.
  • Stop vragen in het dialect of in de streektaal in de kletspot. Kijk voor inspiratie op: https://mamablogger.nl/mama-musthaves-de-kletspot/

Streektaalorganisaties in de klas

Via een bureau voor streektalen en dialecten kun je een dialect- of streektaalspreker uitnodigen in de klas en de spreker bijvoorbeeld vragen een verhaal voor te lezen. Misschien is het mogelijk om een uitstapje te regelen, zoals lammetjes kijken met een uitleg door de boer in streektaal of dialect.

Links

Laatste wijziging: woensdag, 24 augustus 2022, 11:22