• www.ipo.nl
  Website van het Interprovinciaal Overleg (vereniging van de twaalf provincies).

 • www.vng.nl
  Website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

 • www.cor.europa.eu
  Website van het Europees Comité van de Regio’s met daarop ook informatie over de Nederlandse delegatie.

 • www.burgemeesters.nl/themas/bevoegdheden/wet-veiligheidsregios
  Website van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters waarop onder andere wordt ingegaan op de bevoegdheden van de burgemeester ten tijde van crises en rampen.

 • www.veiligheidsberaad.nl
  Website van het Veiligheidsberaad, dat bestaat uit de voorzitters van de veiligheidsregio’s.

 • aandeslagmetdeomgevingswet.nl
  Website van het Programma Aan de slag met de Omgevingswet: een samenwerkingsverband tussen gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en het Rijk. Hierop is een actuele stand van zaken te vinden over de invoering van de Omgevingswet.

 • www.regionale-energiestrategie.nl/default.aspx
  Website van het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie welke de verschillende RES-regio’s ondersteunt bij de uitwerking van hun plannen.